ร้องเรียนรถเมล์สาย 36ก.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถ ชื่อนายอำนาจ เพ็งแก่นแท้ ทะเบียนรถ 11-9682 หมายเลขรถ 88-0425 ดิฉันได้ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยเกาะดินแดงเวลาประมาณ 21:00 น. รู้สึกไม่ปลอดภัยในการบริการของขสมก.เป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานขับรถเล่นโทรศัพท์ไปขับรถไปตลอดทางที่ดิฉันขึ้นจนลงก็ยังไม่หยุดเล่นโทรศัพท์ ก้มๆเงยๆพิมพ์แชทอยู่ตลอดและไม่แน่ใจว่าดูคลิปวีดีโอ18+หรือเปล่าด้วยนะคะเห็นผ่านๆ การบริการแบบนี้มันใช่เหรอคะ??

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ