ร้องเรียนรถเมล์สาย 207

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 207 ขาดช่วงตลอด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนและวันที่นักศึกษามีสอบ จะบอกว่ารถติดก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมีรถเข้าไปต้นสายถี่มาก แต่เกี่ยงกันไม่ยอมออก พบเจอบ่อยมากที่ท่าราม 1 พขร.บางคันขับรถห่วยแตกมากโดยเฉพาะเบอร์ที่ลงท้าย 43 บางคันก็สภาพแย่มาก กริ่งไม่ดัง ไฮโดรริกประตูก็ไม่ดี ยึดสัมปทานมาจากรถร่วม แต่คุณภาพการบริการไม่ได้ต่างกันเลย แถมทำให้ผดส.ตกค้าง ต้องรอเป็นเวลานาน ควรเร่งตักเตือนพนง.ให้มีใจรักการบริการมากกว่านี้ด้วย