ร้องเรียนรถเมล์สาย 204

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23 กรกฎาคม เวลา ตั้งแต่ 7.30 - 7.44 ที่ป้ายตรงแฟลตดินแดงป้ายที่1 ตรง4แยก รถผ่านมา2คัน ไม่จอดป้ายทั้งสองคันทั้งๆที่รถโล่งมาก จะขับให้ตัวเองนั่งอย่างเดียวหรอคะถึงไม่จอดป้าย มาขับรถเมล์เป็นคนขับรถเมล์ต้องจอดตามป้าย ถ้าไม่อยากจอดตามป้ายก็ไปขับแท็กซี่แทนไหมคะ รถเมล์ควรขับอยู่เลนในสุด แต่ทั้งสองคันดังกล่าว ขับเลนที่สองและไม่จอดป้าย รบกวนผู้เกี่ยวข้องตักเตือนและอบรมพนักงานด้วยค่ะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถประจำทางสาย 204 ได้แจ้งให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 168 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ