ร้องเรียนรถเมล์สาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 189 เปลี่ยนเวลาเที่ยวแรกจาก 04.20 น. เป็น 04.30 น. เปลี่ยนเวลาแล้วยังขับช้าอีกทำให้ไปทำงานไม่ทัน เที่ยวแรกของวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 หมายเลขข้างรถ 6-50097 พนักงานเก็บค่าโดยสารก็มีกิริยาที่ไม่สุภาพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ