ร้องเรียนรถเมล์สาย 187

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตามที่รถเมล์สาย 187 ได้ลงเวลาการเดินทางตามเวลานั้น แต่ความเป็นจริงแล้วรถเมล์สาย 187 ไม่ได้วิ่งตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้การเดินทางล่าช้าไปมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)