ร้องเรียนรถเมล์สาย 18 ทะเบียนรถ 12-0763 ข้างรถ 7-50467

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
26/02/51 06:50น. ป้ายพระนั่งเกล้า คนขับรถรถแย่มากๆๆๆคะ คือขึ้นรถก้าวบันไดแค่ขั้นเดียว ออกรถกระชากแล้วจับราวนะคะ แต่เจ็บข้อมือมาก ถ้าไม่จับราวก็คงบาดเจ็บมากกว่าหรือหล่นรถไปแล้วนะคะ ตักเตือนบ้างนะคะ ไม่รู้จะรีบไปไหน จะถึงอู่อยู่แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย18 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายให้เรียบร้อยก่อนนำรถเข้าออกป้ายรถเมล์ทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ