ร้องเรียนรถเมล์สาย 168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย168นานมาก พอมาแล้วโบกกลับไม่จอดแถมขับเร็วมาก ไม่ยอมขับเลนซ้ายแต่กลับขับเลนกลาง แล้วจะขึ้นรถยังไงโบกก็ไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง วันเวลา รถมุ่งหน้าไปไหน หมายเลขรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ