ร้องเรียนรถเมล์สาย 15 ไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 15 ครีมแดงหมายเลข 11-9727 (5-40402) ไม่ยอมจอดเข้าป้ายรถเมล์หน้าอาคารสธ. รพ.จุฬา เวลาประมาณ 15.25 น. วันที่ 21 สิงหาคม ทั้งๆที่ได้โบกรถเพื่อที่จะขึ้นแล้ว และคนขับยังขับรถเร็วมากอีกด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ