ร้องเรียนรถเมล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถเมล์สาย 141 ไม่ค่อยจอดป้าย จุฬา คณะสัตวแพทย์/ทันตแพทย์ หลายรอบมากๆ หลายคันด้วย นั่งรอนานเป็นชาติช่วงเย็น เคยคิดจะปรับปรุงกันบ้างไหม มาอ่าน คอมเม้นกันบ้างนะ จะได้ปรับปรุง ลำไย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ