ร้องเรียนรถเมล์สาย 120

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ สาย 120 ทะเบียน 13-5555 ขับรถน่ากลัวมาก ปาดไปปาดมา บีบแตรไล่คันหน้าตลอด ขับไปกระชากรถไป และขับด้วยความเร็วสูง คนแก่ลงจากรถก็ไม่ยอมชะลอ กระชากเหมือนเดิม(เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557)

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้วดังกล่าวแล้ว กรณี รถสาย 120 ทะเบียน 13-5555 ขับรถปาดไปมา บีบแตรไล่รถคันหน้าตลอดใช้ความเร็วสูงในการขับรถ ผู้สูงอายุจะลงก็ไม่ยอมชะลอรถให้ ขสมก.จะประสานไปยังบริษัทรถเอกชนร่วมบริการสาย 120 ทะเบียน 13-5555 ให้กำชับตักเตือนพนักงานขับรถให้มีมารยาทในการขับรถและมีจิตสำนึกในหน้าที่ของงานด้านการบริการ รวมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก หากไม่เชื่อฟังหรือฝ่าฝืนกระทำซ้ำอีก ขสมก.จะลงโทษตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ