ร้องเรียนรถเมล์ปอ.203

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถเมล์ปอ.สาย203 ทะเบียน14-9047 คุยโทรศัพท์บนรถถึงจะให้หูฟังแต่ก็พูดจาหยาบคายเสียงดังไปทั้งรถ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท พชร บัส จำกัด เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย ปอ203-21 ทะเบียน 14-9047 ให้กำชับ อบรม ตักเตือน พนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.