ร้องเรียนรถเมล์ปรับอากาศสาย56

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 56 หมายเลข 56-22 จอดรับผูโดยสารกลางถนน ให้ผู้โดยสารวิ่งฝ่ารถไปขึ้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา กระเป๋ารถ คนขับ เจ้าของ หรือแม้แต่ขสมก. จะรับผิดชอบไหวรเปล่า กระเป๋ารถเมล์ เอาแต่คุยโทรศัพท์ ไม่สนใจผู้โดยสารชรา ว่าจะขึ้นลงลำบาก

เรียน คุณomyim27 ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถสาย 56 เบอร์ 22 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ