ร้องเรียนรถเมล์ปรับอากาศสาย 21

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 21 เลขรถตามที่เห็นแปะที่กระจกหน้ารถ 5-6753 12-1010 ขณะที่รถวิ่งบนถนนพระรามสี่ ขณะที่ผ่านแยกสะพานเหลือง ผู้โดยสารคนนึง ก็เดินมาที่หน้าประตู กดกริ่งแจ้งเตือน เตรียมลงป้ายหน้า คือป้ายหน้าศาลแรงงานกลาง แต่บังเอิญขณะนั้น รถติด ยังไม่สามารถไปถึงป้าย ผู้โดยสารก็ยืนรอ จนกระทั่งรถค่อยๆ ขยับ จนใกล้ถึงป้าย ก็ไม่มีทีท่าว่ารถจะหยุด จึงได้ยินกระเป๋าตะโกนว่า จอดด้วย ผู้โเยสารคนเดิมจึงกดกริ่งซ้ำอีกครั้ง แต่รถก็ไม่หยุด กลับขับผ่านแยก ซึ่งขณะนั้นเป็นไฟเขียว เลยไปจอดป้ายหน้า ซึ่งห่างจากแยกไปไกลโขอยู่ ในฐานะผู้โดยสารเหมือนกัน เข้าใจดีในสถานการณ์นี้ เมื่อเลือกขึ้นรถเมล์สายไหน ก็มีจุดหมายในตำแหน่งที่จะลง แต่เมื่อต้องลงไกลไปจากเดิม แล้วเดินย้อนกลับ จะรู้สึกอย่างไร ที่เคยแจ้งไว้ ลงให้กดกริ่ง ในเมื่อกดกริ่งแล้ว แต่ไม่จอด จะให้ผู้โดยสารทำยังไงได้อีกครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกพนักงานอบรมโดยรวม เรื่องจิตสำนึกการให้บริการและกำชับเรื่องการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก หากท่านประสบเหตุพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง วัน เวลา เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ