ร้องเรียนรถเมล์ปรับอากาศ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย18 ผ่านป้ายรถเมล์สะพานพระนั่งเกล้าเวลาประมาณ19.25ของวันที่6ธันวาคม กระเป๋ารถเมล์ค่อนข้างจะมีอายุทำตัวไม่ดีเลยค่ะปกตินั่งรถเมล์แดงจะสามารถสแกนได้แต่แต่ไม้ทราบจริงๆว่ารถเมล์ประอากาศแสดนจ่ายไม่ได้ แทนที่ตะพูดดีๆกลับพูดไม่ดีใส่แถมมองค้อนใส่ด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)