ร้องเรียนรถเมย์ 547 /4-6 16-7585 4-63(7)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับรถเร็วชิดขวา ไม่ยอมจอดป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)