ร้องเรียนรถเมย์ สาย 84

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมย์สาย 84 (เบอร์รถ 13-1569) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27/10/2562 ช่วงบ่าย ก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค รถเมย์คันดังกล่าวได้แซงออกไปเลนขวาสุด แล้วปาดเข้าซ้ายทันที ไม่คำนึงถึงผู้ใช้ถนนร่วมทางเลยแม้แต่น้อย รคคันอื่นก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ นี่คือการสรรหาพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ที่คอยรับใช้ประชาชนจริงๆหรือ ขอให้ดำเนินการด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ