ร้องเรียนรถเมย์ สาย 29

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ภายในรถเมล์ เก่ามาก ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย ที่ทุบกระจกเวลาเกิดอุบัติเหตุไม่มี สีลอกหมด อากาศภายในไม่สะอาด ที่นั่งเก่า คนขับไม่ค่อยสุภาพ