ร้องเรียนรถเมย์สาย105 ชอบจอดแช่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย105 คันสีชมพูคันเก่า จำทะเบียนไม่ได้ ชอบจอดแช่หน้าบิ๊กซีพระราม2 ตรงข้ามเซ็นทรัล ทำให้รถติด รอขึ้นรถสายอื่นถ้าไม่มีผู้โดยสารลงป้ายดังกล่าว สายอื่นก็เข้าจอดรับผู้โดยสารไม่ได้ บางคัน จอดเลยป้ายไปไกล บางคันไม่จอดรับเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ