ร้องเรียนรถเมย์สาย 93 เลขทะเบียนหลังลงท้ายด้วย 9936

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รอผู้โดยสายที่ป้าย กรีนสปอร์ต เวลา 07.49 น. วันที่ 08/02/2567 ไม่ชะรอรถรอผู้โดยสารเลยค่ะ รับไปไหนค่ะ ไอ่เราก้อทั้งสิ้วทั้งโบกเเทบตายอีกนิดเดียวก้อจะถึงรถเเล้ว ทำไมไม่ให้ขึ้นค่ะ ไม่ทราบว่าทางขนส่งมีมาตรการในการตักเตือนหรือลงโทษพนักงานขับรถมั้ย เเล้วตัวประชาชนผู้เดือนร้อนจะได้รับอะไรในการชดเชยมั้ยค่ะ อย่างไรก้อตาม รบกวนอบรมพนักงานขับเด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เรียกพนักงานมาว่ากล่าวตักเตือน อบรมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)