ร้องเรียนรถเมบ์ 74 ไม่จอดระบผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลา 6.37 น. ป้ายหน้าตึกais 2 ดิฉันโบกรถแล้วคนขับเห็นแล้วแต่ไม่จอดรับซึ่งฉันก็จพรีบไปืำงานต้องเข้างานเช่า แต่คนขับไม่จอดรับทั้งที่เลนถนนก็ไม่ทีรถจอดบัง รถป้ายทะเบียน 14-7129

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 74-12 ทะเบียน 14-7129 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.