ร้องเรียนรถสาย516 ใช้รถยูโรแทนรถปรับอากาศครีมน้ำเงิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย516ใช้รถยูโรสีส้มมาแทนรถปรับอากาศครีมน้ำเงิน รถยูโรส้มก้เก่าๆๆยังเก็บค่าโดยสารแพงขึ้นอีก แอร์ก้ไม่เย็น ผู้บริหารเขตจะหารายได้เพิ่มแต่ไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารมั่ง ที่นั่งยูโรก้น้อยกว่าเดิม กลับไปใช้ครีมน้ำเงินอย่างเดิมหรือเก็บค่าโดยสารเท่าเดิมเถอะ