ร้องเรียนรถสาย29 เลขทะเบียน 12 -2480 ไม่รับผู้โดยสารตรงบีทีเอสอารี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถสาย29 เลขทะเบียน 12 -2480 ไม่รับผู้โดยสารตรงบีทีเอสอารี จอดให้คนลงก่อนถึงป้าย และพอมีคนโบกเห็นแต่ก็ไม่จอดรับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ