ร้องเรียนรถสาย 66 คันสุดท้ายไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือเข้าใจนะคะว่าเป็นคันสุดท้ายคุณคงรีบกลับบ้าน เลยขับแบบไม่สนใจอะไร ผู้โดยสารจะโบกคุณก็ไม่สนใจ ไม่จอด แต่ในทางกลับกันคุณคิดบ้างไม๊ว่า เรากลับบ้านเหมือนกัน คุณทำงานบริการถ้าคุณไม่สนใจ ไม่ใส่ใจในงานบริการแนะนำให้ลาออกไปเถอะค่ะ อย่ามาทำด้านนี้เลย มันเสียความรู้สึก สุดท้ายขสมกก็ไม่ต่างไปจากพวกรถร่วมเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องจิตสำนึกการให้บริการตระหนักถึงการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหมดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ