ร้องเรียนรถสาย 60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ขอร้องเรียนรถสาย 60 ดังนี้ 1.ป้ายหยุดรถประจำทาง หน้าศาลฎีกา ตรงข้ามสนามหลวง / รถสาย 60 99% เรียกแล้วจะไม่จอดป้ายนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น / เคยร้องเรียนไปทาง หมายเลข 1348 หลายครั้ง ก็ไม่ได้รับการชี้แจง / 2.ล่าสุด เมื่อวันที่ 23/8/62 เวลาประมาณ 20.00 น. รถสาย 60 หมายเลขข้างรถ 2-70188 ข้าพเจ้าเรียกตรงป้ายหน้าศาลฎีกา ตรงข้ามสนามหลวง ก็ไม่จอด ข้าพเจ้าจึงพยายามหาเหตุผลว่าทำไมไม่จอด ปรากฎว่า พขร. เล่นโทรศัพท์ ชัดเจน พอใกล้ ๆ จะถึงป้าย พขร.เงยหน้ามามองว่าข้าพเจ้าเรียก ก็เหมือนจะจอด แต่ก็ไม่จอด ข้าพเจ้าชี้หน้าให้เห็นด้วยว่า ข้าพเจ้าเห็นชัดเจนว่า พขร.เล่นโทรศัพท์ / ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องโปรดชี้แจงและแจ้งผลการดำเนินการ ทั้ง 2 กรณี ให้ข้าพเจ้าทราบทาง email:edalalchemist@yahoo.com โดยด่วน หากไม่ได้รับคำชี้แจงหรือการดำเนินการใด ๆ จากท่าน ข้าพเจ้าจะดำเนินการร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ