ร้องเรียนรถสาย 57

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอนานมากกกกกกกกก 56 วิ่งมา 5-6คัน 57 ไม่มาสักคัน นั่งทอทีครึ่งชม.อย่างต่ำ บรงทีรอ 1ชม.ครึ่ง ถ้าเปิดแบบนี้ไม่ต้องเปิด รอนานโคตร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)