ร้องเรียนรถสาย 514 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 514 13-1210 2-45118 เวลา 21.15 ไม่ยอมจอดป้ายตรงข้ามสถานฑูตจีน รบกวนแจ้งให้วิ่งชิดซ้ายก่อนถึงป้ายด้วยค่ะ กว่ารถคันนึงจะมา มันรอนาน คนเลิกทำงานมาเขาก็อยากรีบกลับบ้านกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)