ร้องเรียนรถสาย 40 ลำสาลี ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 40 ปรับอากาศสีฟ้าไม่จอดป้าย ผู้โดยสารกดกริ่งก่อนจะลงตั้งแต่พ้นป้าย mrt อิสรภาพ และสังเกตเห็นคนขับมองผ่านกระจกมองหลัง ผู้โดยสารจึงกดอีกรอบแต่ก็ยังไม่ยอมจอด ทำให้ผู้โดยสารต้องเสียเวลาอย่างมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.40 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ