ร้องเรียนรถสาย 37

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 37 ทะเบียน 12-5039 กทม แมลงสาบเยอะมาก

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้บริการและ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ