ร้องเรียนรถสาย 21

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แก้ไขครับที่เมื่อสักครู่ร้องเรียนสาย 37 ความจริงเป็นสาย 21 ทะเบียน 12-5039 กทม. ยังไงขอช่วยแก้ไขเรื่องความสะอาดด้วย

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้บริการและ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ