ร้องเรียนรถสาย 180 12/12/2566

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย180 เลขข้างรถ 3-40246 วันที่ 12/12/2566 เวลา19:00น. คนขับรถไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายโดยสาร ตะโกนโวกเวกโวยวาย ตั้งใจสงเสียงดังตลอดเวลาที่ขับรถ พูดมากกว่ากระเป๋ารถเมล์อีก ขับรถไม่สุภาพ ใช้น้ำเสียงข่มขู่ผู้โดยสารสูงอายุ ขับรถรีบ ขับรถเร็ว จอดไม่ตรงป้าย จอดเลยป้ายไปไกล ทำให้ผู้โดยสารสูงอายุ ต้องรีบวิ่งมาขึ้น และคนอื่นๆก็วิ่งมาขึ้นไม่ทัน ปิดประตูใส่ อยากให้องค์กรตักเตือนคนขับคนคนนี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)