ร้องเรียนรถสาย 122

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถสาย 122 วันที่ 29 ก.ย. เวลาประมาณสี่ทุ่ม วิ่งมาถึงเดอะมอล์บางกะปิแล้วให้ผู้โดยสารลงไปขึนรถคันหลังที่ตามมา แล้วตัวเองก้อวกรถกลับไปวิ่งอีกเที่ยว ซ้ำยังบีบแตรไล่รถคันอื่นอีก

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป หากผู้โดยสารพบเห็นการกระทำความผิดของพนักงานประจำรถอีกขอให้แจ้งราละเอียด สายรถ เบอร์ข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุด้วย เพื่อทีะจำได้หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้