ร้องเรียนรถสาย ปอ.172-19 สีเหลือง วันที่ 24/11/57

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 24/11/57 เวลา 08.30 น. รถเมล์สาย ปอ.172 สีเหลือง หมายเลขข้างรถ 72-19 ตั๋วโดยสารเลขที่ ค 076518 ได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนดังนี้ 1.หลังจากขับผ่านไฟเขียวตรงแยกพญาไท จากอนุสาวรีย์ ไป มาบุญครอง)ขับรถปาดหน้ารถยนต์กระทันหันและขับรถชิดด้านขวาสุด และขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอีกครั้งเพื่อเข้าด้านซ้าย (จุดคนรอขึ้นรถใต้สถานี BTS พญาไท) 2.ขับรถกระชาก ทำให้ผู้โดยสารที่เตรียมลงหรือยืนเกือบล้ม และกระชากถี่ๆ 3.แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยบีบแตรถี่ๆ ไล่รถเมล์สายอื่นและรถยนต์ที่ขับอยู่ด้านหน้า โดยการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้ถนน และประชาชนที่เดินตามทางเท้า เป็นอันตรายร้ายแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการกระทำของบุคคลเดียว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนกับคนขับรายนี้ และขอให้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับอื่นๆ กระทำพฤติกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ หากรถสายดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของท่าน ขอความกรุณาส่งต่อให้กับบริษัทหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง ขอแสดงความนับถือ

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสายปอ.172 หมายเลขรถ 19 ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท วังศกาญจน์กิจ จำกัด ให้ส่งตัวพนักงานขับรถมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 โดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ