ร้องเรียนรถร่วมบริการสาย 554

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนคนขับรถร่วมบริการสาย 554 หมายเลขทะเบียน 14-4141 เวลาประมาณ 12:53 น. เหตุเกิดที่่ป้ายรถเมล์หมู่บ้านธนินทร (ขาเข้า)จนถึง ป้ายรถเมล์ สน.ดอนเมือง รถเมล์คันดังกล่าวจอดแช่ป้ายรถเมล์เพื่อเจตนากีดขวาง รถขององค์การสาย 29 สีแดง (รถเมล์ฟรี) เนื่องจากผู้โดยสายได้ไปขึ้นรถเมล์ฟรี จึงน่าจะเป็นเหตุให้ พขร สาย 554 ไม่พอใจ หลังจากออกจากป้ายดังกล่าวรถสาย 554 ได้ขับรถช้า คร่อมเลน และขับส่ายไปส่ายมา เพื่อเจตนาก่อกวนรถสาย 29 ไม่ให้แซง พอรถเมล์สาย 29 เร่งเครื่องขึ้นทางขวาเพื่อที่จะแซง พขร. สาย 554 กลับเร่งความเร็วขึ้นเพื่อขวางไม่ให้รถเมล์สาย 29 แซง ซึ่งลักษณะการขับรถของพขร.สาย 554 เป็นการขับขี่ที่ไร้ความรับชอบ ต่อส่วนรวม อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและติดตาม พขร.สาย 554 คนดังกล่าวมาลงโทษต่อไป

เรียนท่านผู้ร้องรถโดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย 554 ทะเบียน 14-4141 กท. กรณีขับรถจอดแช่ป้ายและกีดขวางรถองค์การสาย 29 ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท พรีเมี่ยมแมนเนจเม้นท์ จำกัดสาย ปอ.554 ให้ส่งตัวพนักงานขับรถดันดังกล่าวมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 จึงเรียนมาเพื่อทราบ