ร้องเรียนรถร่วมบริการสาย 39 พนักงานขับรถ สูบบุหรี่ในรถรบกวนผู้โดยสารอย่างมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขอร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการสาย 39 จากสนามหลวง ถึงมธ.ศูนย์รังสิต แต่เป็นสายเสริมถึงแค่บางขันธ์ เลขข้างรถ 23-155 ป้ายทะเบียน 15-8801 ให้บริการวัน ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 13.00-13.30 น. ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานขับรถสูบบุหรี่ในรถประจำทาง ทำให้ควันบุหรี่รบกวนผู้โดยสารอย่างมาก เนื่องจากตนเองอยู่หัวรถ พอขับรถไปควันก็ลอยด้วยแรงลมมาถึงหลังรถ จึงขอเรียนถามมาทางผู้อำนวยการ ขสมก. ว่าตกลกกฎที่มีปรากฏไว้ในรถประจำทางบางคันว่า "ห้ามสูบบุหรี่ในรถประจำทาง" นั้น บังคับใช้แต่ผู้โดยสารใช่หรือไม่ ไม่เช่นนั้นเพราะเหตุใดพนักงานขับรถคนนี้จึงสามารถสูบบุหรี่ในรถประจำทางได้ หรือคิดว่าตนเป็นคนขับจึงไม่จำเป็นต้องเคารพกฎแต่อย่างใด เป็นการแสดงถึงความหย่อนยานของกฎระเบียบของ ขสมก. เป็นอย่างมากจึงปล่อยให้มีพนักงานขับรถสูบบุหรี่ในรถประจำทางได้ หากจะอ้างว่าพนักงานขับรถคงอยากบุหรี่บ้างก็เลยสูบเล็กน้อย ด้วยเหตุผลเช่นนี้หากผู้โดยสารท่านใดอ้างบ้างว่าอยากบุหรี่ตอนอยู่ในรถประจำทาง อ้างอย่างนี้สัก 10-20 คน ควันบุหรี่คงเต็มรถประจำทางเป็นแน่ จึงขอให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบกับการกระทำของพนักงานดังกล่าวโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และหากพนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่สามารถอดทนต่อการสูบบุหรีได้ก็ขอควรที่จะเปลี่ยนอาชีพให้กับเขา เพื่อให้บริการของ ขสมก. ดูมีคุณภาพและเป็นสากลมากขึ้น เพราะไม่มีประเทศใดที่เจริญแล้วปล่อยให้พนักงานขับรถหรือพนักงานเรียกเก็บค่าโดยสารสูบบุหรี่ในรถประจำทาง