ร้องเรียน.รถยูโร่ ส่าย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทะเบียน 13-1571!!! ป้ายหน้าจรัล 22 เบี่ยงออกขวา เพราะมีรถเมล์ด้านหน้าจอดป้ายอยู่ โบกรถไม่จอดป้าย!!! ในเวลาเร่งรีบ!!