ร้องเรียนรถยูโรสาย 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1.ไม่ชอบเข้าป้ายรับผู้โดยสาร โบกไม่ยอมจอด วันนี้โบก 2 คัน ก็ไม่จอดทั้ง 2 คัน 2.รถยูโรสีฟ้าสาย 543 / 1-3055 / 12-2577 ผู้โดยสารยังขึ้นรถไม่เรียบร้อยดี ยังขึ้นไม่หมดก็รีบออกรถ ถ้าพลาดมาจะรับผิดชอบยังไงคะ? 3.เวลาเร่งด่วนรถขาดสายนานมาก เป็นแบบนี้บ่อยมาก เจอเกือบทุกวัน