ร้องเรียนรถมินิบัสสาย 12

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 18.40 น ผโดยสารรถมินิบัสสาย 12 เลขข้างรถ 12-32 จากดินแดงจะไปลงที่ถนนสุโขทัยซอย 9 เมื่อรถมถึงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ โชเฟอร์ได้แจ้งให้ผูโดยสารที่อยุ่บนรถลงไปขึ้นรถมินิบัสอีกคันซึ่งมีผู้โดยสารอย่บนรถประมาณ 10 คน และขณะนั้นฝนกำลังตกทำให้ข้าพเจ้าและผู้โดยสารคนอื่นไม่ได้รับความสะดวก จึงขอให้ ขสมก.ลงโทษโชเฟอร์ดังกล่าวด้วย เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 12-32 ทะเบียน 14-5845 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.