ร้องเรียนรถประจำทางสาย 60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นจากป้ายประตูน้ำมาลงป้ายหลานหลวง ที่ป้ายประตูน้ำมีคนแก่ขึ้นรถยังไม่ทันปิดประตูคนแก่ยังไม่ทันจับราวขับพุ่งออกอย่างแรง ขับรถเร็วและขับกระชากผู้โดยสารจะล้มหลายคนและล้มอีก 1 คน เปิดประตูก่อนถึงป้ายขณะรถขับด้วยความเร็ว ไม่พอใจอย่างมากกับการขับรถ เหมือนคนเมายาบ้ามาขับรถอันตรายคนนั่งและคนขับคนอื่น

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมพนักงานให้ปฏิงานตระหนักในการให้บริการหยุดรับส่งอย่างปลอดภัยและการขับขี่ด้วยความสุภาพหากท่านประสบเหตุการณ์เช่นอีกกรุณาแจ้งหมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุรถมุ่งหน้าไปใหน ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.