ร้องเรียนรถประจำทางปรับอากาศสาย 556 เลขประจำรถ 6-55189 ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปรับอากาศ สาย 556 เลขประจำรถ 6-55189 ไม่ค่อยขับรถช่องทางซ้ายเพื่อเข้าป้ายจอดรับผู้โดยสาร มักใช้ช่องทางขวาสุดเป็นประจำ เหตุการณ์ที่พบเจอกับผู้ร้องเรียนเอง 1.วันที่ 11 ต.ค. 57 เวลา 9:30 น. 2.วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 9:30 น. เมื่อรถโดยสารประจำทางไม่เข้าป้ายจอดรับ ทำให้ผู้ร้องเรียนและผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถสายนี้ ต้องเสียเวลารอรถคันหลัง ทำให้การเดินทางช้า