ร้องเรียนพฤติกรรมคนขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ใช้บริการรถยูโรสาย 20 ในช่วงเวลาเช้าประมาณ 07.00 น.ซึ่งเป็นรถเสริมวิ่งเข้า BTS คลองสานขึ้นจากป้ายก่อนวัดสน 1 ป้ายซึ่งเป็นป้ายเล็ก ดิฉันขึ้นคนเดียว เมื่อรถมาก้อโบก รถเปิดแต่ประตูหลังให้ซึ่งพบว่าคนล้นมาก แต่ประตูหน้าไม่เปิด ก้อคิดว่าคนคงล้นเหมือนกันจึงไม่เปิด เนื่องจากเราจำเป็นต้องขึ้นรถคันดังกล่าว เพราะเป็นรถเสริมวิ่งไปในเส้นทางที่ดิฉันต้องไปพอดี จึงขึ้นไป ปรากฏว่าประตูหนีบมือ ผู้โดยสารท่านอื่นช่วยกันตะโกนบอก สักพักกระเป๋ารถเมล์ตะโกนบอกคนขับถึงเปิด กระเป๋ารถเมล์ก้อบ่นคนขับว่าไม่ยอมเปิดประตูหน้า ข้างหน้าไม่แน่นมาก และพบว่าพฤติกรรมคนขับคือขับรถบีบแตรตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่หรือเปล่าคะ จำหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้ แต่คิดว่าตรวจสอบได้นะคะว่าเป็นใคร เฉพาะคนขับนะคะ กระเป๋ารถเมล์ขอโทษเรื่องประตูหนีบแล้ว แต่ที่อยากให้ปรับปรุงคือคนขับซึ่งดูออกว่าไม่ค่อยอยากจะรับคนที่ป้ายเล็ก และขับรถบีบแตรเกือบตลอดทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ