ร้องเรียนพฤติกรรมคนขับรถขสมก.รถแดง-ครีมสาย 32

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลาโดยประมาณ 9:30 น.จากเวลาที่รถเมล์มาถึงป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามวัดเขมา เนื่องด้วยดิฉันโดยสารรถเมล์ แดงครีมสาย 32 มาประมาณ 10 นาทีก่อนจะถึงป้ายที่ลงรถเมล์ได้กดกริ่งตามระเบียบ ผลปรากฎว่าเสียงกริ่งที่ดังนั้นเกิดความชำรุดทำให้เสียงดังต่อเนื่อง ในขนาดที่ดิฉันกำลังยืนเพื่อเตรียมพร้อมลงรถโดยสาร ดิฉันรู้สึกถึงไม่ปลอดภัยจากการโดยสารกล่าวคือพนักงานขับรถขับกระชากแรงมากประมาณ 2 รอบ พร้อมกับถามพนักงานเก็บค่าโดยด่าว่า กดกริ่งตัวไหนหว่ะ ซึ่งดิฉันรู้สึกถึงความขาดการอบรบที่ดีจากทาง ขสมก เพื่อให้ภาพลักษณ์และการบริการที่ดีขึ้นดิฉันขอร้องเรียนและดำเนินการปรับปรุงโดยด่วนและขอดำเนินการติดตามผลการรายงานโดยส่งผ่านอิเมล์ที่ไว้ให้ด้วยค่ะ รหัสตั๋วรถโดยสารตามที่ระบุตัวเลข 4085990

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ