ร้องเรียนพฤติกรรมขับรถไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถมินิบัส สาย 1 สีส้ม ทะเบียน 14-8230 เกิดเหตุก่อนถึงโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 26/3/62 เวลาประมาณ 08.30 น. ลักษณะขับรถหวาดเสียว เบียดออกเลนนอกไม่ดูรถที่วิ่งอยู่ ให้สัญญาณแตรเตือน กลับบีบแตรกลับ จากนั้นขับตามจี้ท้ายระยะนึง แล้วก็แซงไป ขอบคุณครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท มิตรขนส่ง จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย 1-14 ทะเบียน 14-8230 ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.