ร้องเรียนพฤติกรรมการขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 81 เลขหลังรถ 4-45(35) ทะเบียน 16-8097 ในช่วงเวลาประมาณ 9 นาฬิกา บนถนนเพชรเกษม บริเวณ เพชรเกษม 93-95 รถเมล์คันดังกล่าว มีพฤติกรรมขับรถ หวาดเสียวใช้ความเร็วขับรถ ขับรถ จี้ท้าย รถจักรยานยนต์ แล้วไม่เบรค จากนั้นจึงหักขวา ออกเลนส์3 แล้วขับเร่งเครื่องปาดหน้าคันด้านหน้าไปเรื่อยๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอบรม ตักเตือนพฤติกรรมการขับขี่รถบนถน แก่พนักงานขับคันดังกล่าว หรือมีมาตรการจัดการปัญหาเรื่องนี้ด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)