ร้องเรียนพนักงานให้บริการไม่แสดงข้อมูลที่ชัดเจนในการโดยสารให้ผู้โดยสารขึ้นผิดและไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เดินทางสาย 206 หมาลเลขข้างรภ 2-80163 หมายเลขทะเบียน 11-9949 วันที่12 เมษายน 2561 เวลา16.18 จากเอสพานาดรัชดามาเซ็นทรัลพระราม9 พนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งว่าได้ให้ข้อมูลการไม่จอดป้ายเซ็นทรัลพระราม9แต่ทุกคนที่ขึ้นได้ยินไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรไม่ใส่ใจที่จะบอกให้รู้เรื่องจริงๆ เป็นการสื่อสารเพียงแค่ขอให้ได้บอกไม่มีป้ายแจ้งการยกเว้นการจอดที่ตัวรถ พนักงานเก็ยสตางค์พูดกับผู้โดยสารแบบไม่ใยดีว่าก็พูดอยู่ว่าไม่จอดพนักงานขับรถแสดงวาจาไม่ดีโดยบอกผู้โดยสารต่อทันทีว่าดูป้ายมั้งมั้ยว่าไม่จอด ซึ่งเป็นป้ายเล็กที่อยู่หน้าห้างเซ็นทรัลพระาม9ว่า สายอะไรห้ามจอด ขอร้องเรียนพนักงานใช้วาจาไม่ดีไม่ให้การช่วยเหลือ และการแจ้งป้ายที่ไม่จอดแสดงให้เห็นว่าบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดผลักภาระให้ผู้โดยสารจะไปลงที่ไหนต่อรถอะไรก็ไม่สน ไม่เหมาะสมกับงานบริการ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 206 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ