ร้องเรียนพนักงานเก็บเงินสาย510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย510 ช่วยอบรมพนักงานเก็บเงินด้วยถ้าไม่อยากสแกนบัตรให้แจ้ง ไม่ใช่ทำหน้าวีนใส่แล้วเมินเจอหลายคนแล้ว โดยเฉพาะพนักงานแก่ๆ รุ่นใหม่มารยาทดีมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)