ร้องเรียนพนักงานเก็บค่าโดยสารใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์ครีมแดงสาย 84 ทะเบียน 11-9802 วันที่ 26/10/2561 เวลา 17:15 น. พนักงานเก็บค่าโดยสารใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ขณะกำลังจะลงรถ กระเป๋ารถเมย์มายืนปิดทางเดินฝั่งซ้ายที่มีที่กดกริ่ง ดิฉันจะลงรถ ไม่มีที่กดเนื่องจากมีผู้โดยสารเยอะ จึงเดินมายืนรอหน้าประตู กระเป๋ารถเมย์ก็ยืนปิดทางเดิน ไม่ยอมหลบ ดิฉันจึงแจ้งคุณกระเป๋ารถเมลย์ ว่ารบกวนกดกริ่งให้หน่อยค่ะ กระเป๋ารถเมย์ทำชักสีหน้าและไม่ยอมกดให้ ทั้งๆที่กระเป๋ารถเมย์ยืนปิดทางเดินประตูและอยู่ข้างๆที่กดกริ่ง **รบกวนช่วยอบรมพนักงานด้วยค่ะ ให้ทำตัวมีมารยาทมากกว่านี้ พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนำมาใช้ในขณะทำงาน มันต่ำเกินไปค่ะ**

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ