ร้องเรียนพนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย A1 ดอนเมือง-หมอชิต หมายเลข 1-70274 ใช้บริการวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.15 เนื่องจากผู้้โดยสารได้ลงป้าย BTS หมอชิตหมด เหลือดิฉันคนเดียวที่ต้องการไปหมอชิต พนักงานเก็บเงินก็ได้ถามว่าไปไหน ดิฉันก็แจ้งว่าไปหมอชิตคะ พนักงานเก็บเงินก้อชักสีหน้าไม่พอใจ หลังจากนั้นพนักงานขับรถก็ขับแบบเหยียบเบรคย้ำๆหลายรอบ และเบรคแบบหัวทิ่มเมื่อใกล้จะจอดให้ผู้โดยสารลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ