ร้องเรียนพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนพนักงานขับรถ สาย3 หมายเลขข้างรถ 880446 เลขทะเบียนรถ 120515 พูดจาไม่ดี พฤติกรรมการบริการแย่ ผู้โดยสารที่ขึ้นรถถามราคาค่าโดยสารกับกระเป๋ารถเมล์ เนื่องจากไม่รู้ว่าค่าโดยสารกี่บาท ไม่ได้ขึ้นรถเมล์ทุกวัน ไม่ทราบว่าค่ารถ 6.50บาทตลอดสาย พนักงานขับรถพูดกับกระเป๋ารถเมล์ว่าที่หลังจะไปหาเครื่องปริ้น ปริ้นมาแปะดีกว่าว่า6.50บาทตลอดสาย ขอโทษค่ะ พอดีไม๋่ได้ขึ้นทุกวัน เลยไม่ทราบราคาค่าโดยสาร หากไม่เต็มใจบริการหรือพูดไม่ดีอย่างนี้ควรเปลี่ยนงานนะคะ ขอให้ปรับปรุงตัวด้วยค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 3 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ