ร้องเรียนพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 180

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ข้าพเจ้า ได้โดยสารรถประจำทางสาย 180 ป้ายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ทะเบียนรถ 11-8647 เวลา 09.45 น. วันที่ 02/02/2564 1.พนักงานขับรถเป็นทอมผมสั้น ซึ่งเคยเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารมาก่อน ไม่ยอมจะจอดป้ายโดยมีรถโดยสารปรับอากาศสาย 48 และรถประจำทางสีเขียว กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากป้ายดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องวิ่งออกมา เลนที่ 2 เพื่อโบกให้จอด อันตรายมาก 2.หลังจากที่รับข้าพเจ้าขึ้นรถ พนักงานขับรถวิ่งเลนขวาไปตลอดไม่แวะจอดป้ายไหน จนไปถึงเซ็นทรัลบางนา จึงยอมจอด เนื่องจากมีผู้โดยสารวิ่งออกมาโบกเลน 2 เช่นกัน ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร นั่งเบาะข้างคนขับก็เล่นโทรศัพท์มาตลอดทาง 3.ขณะวิ่งบนทางด่วน ก็ขับแข่งกับรถประจำทางสาย 180 อีก 1 คัน ที่วิ่งมาตามหลังแล้วแซงหน้าไป 4.ข้าพเจ้าลงป้ายกรมศุลกากร กดกริ่งเดือน หลังจากรถหลุดไฟแดง ออกมา พนักงานขับรถ ไม่ต่อแถวเข้าป้าย แต่กลับขับแซงรถที่เข้าป้ายอยู่ 2 คัน ขึ้นมาแล้วไม่จอดตรงป้ายรถดังกล่าว คือพนักงานขับรถคนนี้ ตอนขณะเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็มารยาทแย่ พูดจาไม่ดี ไม่สนใจผู้โดยสารขึ้นลง เหตุใด จึงเอาพนักงานไม่มีความรับผิดชอบเช่นนี้ มาขับรถ ทางองค์การเห็นชีวิตผู้โดยสารไม่มีค่าหรือค่ะ หรือเป็นลูกท่านหลานเธอใครฝากมา จึงต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ ข้าพเจ้าต้องการ ให้สอบสวน ตักเตือน และทำประวัติ และแจ้งกลับถึงผลดำเนินการค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ