ร้องเรียนพนักงานขับรถ สาย 95ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สวัสดีค่ะ ดิฉันขอร้องเรียนพนักงานขับรถสาย 95ก ทะเบียน 11-9733 เลขรถ 1-40408 เลขรหัสม้วนตั๋ว 731 เลขหมวดตั๋ว 05 วันที่ 31/7/62 เวลา 12.10 เส้นทางเดินรถวิภาวดีขาออก ซึ่งดิฉันได้ขึ้นรถที่ป้ายฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองเพื่อลงป้ายหน้าหมู่บ้านธนินทร แต่ปรากฏว่าพนักงานขับรถไม่จอดป้ายดังกล่าวและวิ่งรถช่องทางด่วน ไม่ออกทางคู่ขนาน จึงทำให้เลยป้ายและต้องลงหน้าหมู่บ้านอยู่เจริญที่อยู่ห่างออกไปอีกเกือบ 1 กิโลเมตร อีกทั้งพนักงานขับรถได้จอดรถช่องทางขวาไม่ชิดป้าย ทำให้ผู้โดยสารต้องข้ามถนนเองซึ่งอันตรายเสี่ยงต่อการโดนรถเฉี่ยวชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและตักเตือนพนักงานคนดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแก้ไขค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ